Vipadel har en afdeling, der er specialiseret i design, fabrikation og installation af padelbaner. Alle processer kontrolleres og udføres af os, og vi garanterer og tilpasser således løsningerne efter mål til den enkelte kunde.

Hos Vipadel forestår vi opførelsen af padelbaner i forskellige omfang alt efter behov. Vi benytter altid komponenter, der opfylder reglerne fra Det Internationale Padelforbund. Således kan man altid spille officielle kampe eller turneringer på vores baner.

Vi sørger for det hele under byggeri og installation af padelbanen, vi udfører det nødvendige anlægsarbejde som for eksempel opførelse af fundamentet til rammekonstruktionen, dræning- og vandafløbssystem og opførelse af det underlag, som kunstgræsset skal ligge på.

Vi sørger for at betonbundopbygningen har den nødvendige hældningsgrad, så vandet kan løbe væk, når det regner. Og samtidig overholder vi standardkravene fra Det Internationale Padelforbund i forhold til boldens tilbagespringsforhold.

Drænbeton

Drænbeton er rigtig god løsning til bundopbygningen, der sikrer, at der ikke kommer søer på banerne, når det regner. Det en belægning med en meget kontrolleret partikelstørrelse, så man får et højt antal porer. På denne måde opnår man en rigtig god dræning af vandet. Er banen badet i sol igennem længere tid, opvarmes den ikke i særlig høj grad, og der er derfor altid en komfortabel spilletemperatur. Eftersom det drejer sig om en drænende belægning, dannes der ikke vandpytter, idet vandet hurtigt forsvinder ned mellem stenmaterialet. Dræningen ligger fra 500 liter / min / m2.

Udglattet beton

Vi kender alle sammen almindelig beton. Det er en blanding af cement, sand og sten med nogle særlige egenskaber til padelbaner. For at danne en sådan overflade til en udendørs padelbane, skal man give det en hældningsgrad på lige under 1 % for at vandet løber af banen. Evakuering af vandet kan ske ud til padelbanens sider, eller det opfangede og indsamlede vand kan via rør med hældningsgrad transporteres hen til tømningsstrukturer.

Rammekonstruktionen

Man laver en rammekonstruktion for at sikre en forankring af strukturen. Der foretages en fræsning af terrænet, som fyldes med beton for at sikre en perfekt forankring af padelbanen. Udførelsen af en rammekonstruktion sker i et enkelt stykke, hvorved man opnår et omfangslegeme, som udgør et meget stærkt stykke, der sikrer forankring af padelbanen.